Hogyan írjunk önéletrajzot? II.

Szavakkal teremtett image: az önéletrajz

A cég személyzeti vezetője kezébe veszi az önéletrajzot, átfutja és félreteszi. "Ezek csak szavak!" Az iromány egy szekrény elfekvője lesz. Az önéletrajz minden egyes szavának jelentősége van, a felesleges szavak tönkretehetik a sikert. Az önéletrajz nem csupán nyájas főnevek és igék összessége. Jól megválasztott szavakkal személyiségünk és érdeklődési körünk tükörképét kell megfestenünk, valamint leírni azon különleges készségeinket, melyeket tanulmányaink és szakmai tapasztalataink alatt szereztünk.

Az önéletrajz visszatükröz bennünket. Sok szónak többféle jelentése van, néhány szónak több a pozitív jelentése, mint a többinek.

Az önéletrajz olvasói olyan szavakat keresnek, amelyek határozottnak, kreatívnak, keményen dolgozónak, felelősségteljesnek és elkötelezettnek állítják be az írót. Ezek a cselekvő szavak azt sejtetik, hogy eredményorientált, magabiztos, és mások véleményére és tetteire tekintettel levő személlyel kerültek kapcsolatba. Szavak, amelyek elismerést és szakértelmet feltételeznek, értelemet és életet visznek az önéletrajzba. Ha bizonyos szavakkal elegyítjük tanulmányaink, tevékenységeink és szakmai tapasztalataink leírását, befolyásolhatjuk az anyag hatását. Az itt következő nagyhatású kifejezések hitelességet kölcsönöznek a teljesítményünkhöz.
Igék. Az olyan igék, mint elemez, megerősít, igazgat, befolyásol, menedzsel, tervez, megszervez, alapít, előállít, felügyel, ellenőriz, stb. magukban foglalják a vezetői jellemvonásokat. A legtöbb területen szükség van az ilyen tulajdonságokra.
Jelzők. Általában rámenős, ambiciózus, kreatív vagy rendszeres embernek próbáljuk beállítani magunkat. De használhatunk leíró szavakat tanulmányaink, személyes vezetői tevékenységeink vagy szakmai tapasztalataink jellemzésére is. Közvetve az olvasó a jellemzőket nem csak tapasztalatainknak, de nekünk is tulajdonítja.
Melléknevek. Használhatunk minőségjelzőket, hogy növeljük teljesítményeink hatását. Az önéletrajz középső részében ismertessünk konkrét eseteket nevekkel, címekkel, dátumokkal, stb., hogy kifejezzük a tapasztalati készségeinket.
Számok. Ahol csak lehet, használjunk számokat vagy mennyiségjelzőket teljesítményeink nagyságának jellemzésére. Például:
. 4 hónap alatt 30%-kal növekvő teljesítmény
. 10 személyes team irányítása
. 9 hónap alatt 10%-kal bővülő forgalom
. Lényeges fejlődés elérése a ... terén
. Jelentős részesedés elérése, mint például...
. Dinamikus program kidolgozása ... területen
Határozószók. Nagyhatású határozószók fokozhatják a teljesítményt. Például hatékonyan, eredményesen, diplomatikusan, sikeresen, tisztességesen, jogosan, gyorsan, keményen, energikusan, tárgyilagosan, stb.

Kerülendő szavak. A szavak - mint az eddigiekből is látszik - visszatükrözhetik a pozitív image-t, és kifejezhetik előnyös tulajdonságainkról való meggyőződésünket. Ugyanakkor vannak kudarcra, kielégületlenségre, esetleg cinizmusra, csalódottságra utaló kifejezések, melyeket célszerű elkerülni. Ezért önéletrajzi szótárunkból töröljük a "hiányzik", "nem", "kevés", "alacsony", "nincs", stb. szavakat. Kerüljük a passzív szerkezeteket, az igéket cseréljük ki növekedést, mozgást, irányítást jelentőkre. A klisék és szóvirágok nem emelik az önéletrajz színvonalát, mint ahogy a körülményeskedő, felesleges szavakat ("én", "o", "mi") tartalmazó anyag sem pozitív irányba befolyásolja a munkáltató döntését. Ezt a kelepcét ki tudjuk kerülni, ha a mondatokat igével kezdjük. Törekedjünk arra is, hogy mondataink első szava ne mindig "A", "Az" legyen, néha célszerű a megszokott mondatrendet is megváltoztatni azért, hogy valamilyen előnyös tulajdonságunkat kiemeljük.

Cselekvő szavak. A munkáltatók szeretik a kezdeményező, aktív típusokat, mert az irányító személyiségek a legtermelékenyebbek. A jó alkalmazott lényeges tulajdonsága, hogy hatékonyan és pontosan végzi a munkáját ügyelve mások érzéseire és érdekeire. A lehető legtöbb cselekvő szót használjuk, hogy életet vigyünk az önéletrajzba és a kísérőlevélbe. Tanulmányi sikereinkhez, szakmai tapasztalatainkhoz, tevékenységeinkhez, érdeklődési körünkhöz és terveinkhez kapcsolva a cselekvő szavak képességeink jó bizonyítói lehetnek. Példa cselekvő szavakra: támogat, menedzsel, motivál, szervez, létrehoz, kijavít, felelős, felülvizsgál, számba vesz, csökkent, megerősít, beütemez, kiemelkedő, intéz, elemez, megerősít, koordinál, megfigyel, programoz, javasol, kimutat, ellát, élénkít, alkalmaz, kigondol, teljesít, kontrollál, elkészít, növekszik, befolyásol, kivitelez, kezdeményez, értelmez, megbíz, fejleszt, szemléltet, igazgat, létrehoz, megold, stratégia, szerkeszt, racionalizál, előmozdít, létesít, alkot, tökéletesít, bevezet, vezet, alapít, értékel, kibővít, előad, részt vesz, teljesít, alátámaszt, kiképez, elér, dolgozik, tervez, ajánl, sikeres, felügyel.

Önjellemző szavak. Felvételi interjún tipikus kérés, hogy soroljuk fel azon pozitív tulajdonságainkat, amikre leginkább büszkék vagyunk. Hogyan jellemeznénk önmagunkat? Önéletrajzunkba is be kell építeni ezeket a szavakat, ezért célszerű végiggondolni, hogy hogyan tudnánk egy idegennek leírni személyiségünket és viselkedésünket. Az itt szerzett benyomás alapján dől el, hogy behívnak-e bennünket személyes találkozóra. Akik határozottan be tudják mutatni készségeiket, érdeklődésüket és attitűdjüket, nagyobb esélyük van a továbbiakban. Kerüljük a szerénységet és a rátartiságot! Az itt következőkben bemutatunk néhány önjellemző szót, de elóbb mindenkinek célszerű átgondolni, hogy mit gondol önmagáról: hatékony, energikus, kezdeményező, van humorérzéke, őszinte, tapasztalt, rendszeres, lelkesült, optimista, jó felfogóképességű, megnyerő, kellemes, határozott, önálló, tapintatos, tehetséges, tárgyilagos, gyakorlatias, eredményes, alkotó, kreatív, megbízható, joviális, lojális, céltudatos, diplomatikus, alkalmas, agilis, elővigyázatos, megértő, lelkiismeretes, erélyes, ötletes, független, logikus, aktív, ambiciózus, elemző, gondos, diszkrét, leleményes.

Nagy hatású szavak. Ha sikerül eljutni az interjúra, azt követően valószínűleg egy néhány szavas értékelés készül rólunk, ami a beszélgetés eredményeire hivatkozik. Ezek nagy hatású szavak, amelyek más számára kétértelműek lehetnek. Minden szó eroteljes hatása nyomatékosan arra céloz, hogy az interjúztató mellettünk van. Ilyen szavakat sorolunk fel alább: eredmény-orientált, végrehajtó, makulátlan előélet, tapasztalt, rámenős, problémamegoldó, kezdeményező, céltudatos, agresszív, csapatjátékos, emberséges, értelmes. Ezeket a szavakat ravaszul kell belefoglalni az anyagba, úgy, hogy hitelesnek tűnjenek, és ne keltsenek visszás érzéseket. Ugyanúgy, mint az önjellemző szavakat, ezeket is tanulmányaink, külső tevékenységeink, munkahelyi feladataink és egyéb események ábrázolására kell használnunk. Használjuk a szavakat képzettségünkkel kapcsolatos helyzetek és történetek jellemzésére. A szavak rejtett használata miatt az olvasó tudat alatt közvetetten ránk fogja értelmezni jelentésüket.

A célirányos önéletrajz tehát hatásosan használja a gondosan kiválasztott szavakat. Ezek a szavak távlatot adnak az egyszerű részleteknek. Becsületesen, tisztességesen, szerényen de magabiztosan írják le képzettségünket, értékeinket, érdeklődésünket, személyes tulajdonságainkat és készségeinket.

Tekintse meg minta önéletrajzainakat a főoldal CV minták menüpont alatt.