Távmunka


A virtuális munkavállalás - A távmunkáról

Az elektronikus kommunikáció nemcsak a mindennapok egyre gyorsabb információáramlását szolgálja, de rohamos fejlődésével új munkavégzési formákat tett lehetővé. Amellett, hogy az információközvetítés naprakészsége elől a távolság - mint akadály elhárult, a munkakereső is szabadon vállalhat munkát tartózkodási helyétől függetlenül.

Egy, a távmunka történetét feldolgozó szakmunka méltán nevezhetné e munkavégzési forma ötletgazdáinak azt a Svédországban élő közgazdász-geográfus házaspárt, akik 1982-ben a napi háromórás ingázást felváltva 9 társukkal merészen belevágtak egy a távmunka-feladatokat koordináló ún. "telecentrum" program megvalósításába. Kezdetben csak a távoli Észak elzárt falvaiban élők munkavállalási igényeit volt hívatva kielégíteni és többnyire csak az iparosodott nagyvárosoktól távolabbi kisközösségek lakóit igyekezett bekapcsolni a munka világába. A kezdeti sikereket követően csak Svédországban 130 tevékenységi területen foglalkoztatták munkavállalóikat. Ma már a világon egyre több - főképp a fejlett gazdaságokban - aktív távmunkavégzőt tartanak számon, Magyarországon jelenleg mintegy 10 ezren keresik ilyen módon a betevőt. Időközben Svédországban az állam egy akció keretében minden állampolgárnak ingyenesen adott számítógépet. Nálunk is volt erről dilemma az Informatikai Kormánybizottság egyik ülésén is, de az ötletet gazdasági és szociális, valamint oktatáspolitikai okok - hiányosságok - miatt elvetették.

A korszerű kommunikációs technológiák révén a modern gazdaságokban az ilyen formában történő munkavégzések során a munka "utazik", azaz a munkaadó és munkavállaló között "ingázik" a teljesítendő feladat s az elvégzett munka. Az alkalmazott, a megszokottól eltérően az otthon kialakított "irodájában", illetve munkavégzésére a közelében kihelyezett munkahelyen, ún. teleházban önállóan oldja meg a feladatokat. Főnökének nemcsak a kész terméket juttatja el valamelyik távközlési módszerrel - interneten, intraneten, vagy e-mailen - a kapcsolatot is a telekommunikáció segítségével tartja vele. Ez persze viszont is működik és jelenthet állandó kölcsönös elérhetőséget, készenlétet. Ez a forma munkaadói részről költségmegtakarítást jelent, hiszen nem kell e célra külön irodaszobákat bérelnie s kompletten berendeznie. A munkavállalói oldalon előnyt jelent az időtakarékosság és az önálló munkabeosztás lehetősége. A magas internet és telefonköltségek enyhén korlátozzák ugyan a távmunka sebes terjedését, de a multinacionális vállalatoknál ez nem jelenthet akadályt, ezen kiadásokat jellemzően magukra vállalják, vagy a jutalék rendszerbe bekalkulálják.

Napjainkban a távközlési technológiák fejlődésével párhuzamosan egyre növekszik azoknak a tevékenységeknek a köre, amelyek ebben a formában is elvégezhetőek. Jellemzően távmunkával megoldható a tikársági és ügyviteli feladatok, a pénzügyi-számviteli feladatok elvégzése, a könyvelés, az adatrögzítés, a digitalizálás, a szoftverfejlesztés, a programozás, a multimédiás tervezés és honlapkészítés, az elektronikus kereskedelem, a PR- és reklámtevékenység, a marketing, a sajtófigyelés, az elektronikus ügyfélszolgálat, az oktatói tevékenység távoktatási formában, az elemzés, kutatás, tervezés, a tanácsadás és konzultáció.

A térhódító e-business keretében olcsóbbá válik a sales-es munka, ami a pénz forgási sebességét még inkább növelni fogja. Nyilvánvaló, hogy az ipari termelés sohasem lesz távmunkával teljesen megoldható, utópiák - jórészt negatívak - festenek ilyen jövőt, de az embert soha nem lehet teljes mértékben helyettesíteni távirányítású robotokkal. Természetesen e távtevékenységek ellátása érdekében nem nélkülözhető a személyi számítógép használatának különböző szintű ismerete. Az, aki speciális ismeretekkel rendelkezik csak még jobb esélyekkel jelenhet meg a távmunka piacán. A távmunka konkrét magyarországi meghonosítására egy megállapodást írt alá a Szociális és Családügyi Minisztérium és a MATÁV Rt. 1999. novemberében, létrehozva ezzel a Távmunka Kht-t. A MATÁV különböző szolgáltatói kedvezményeket ajánlott fel a távmunkahely-keresőknek, tehát a program technikai, kommunikációs részét vállalta biztosítani. A minisztérium a program humán oldalának támogatására törekedett. A megállapodás létrejöttekor nemcsak a kistelepüléseken élőkre gondoltak, de szociálpolitikai tényezőket is figyelembe vettek. Tehát a megváltozott munkaképességűek és a gyesen lévő kismamák mellett a munkanélküliek munka világába történő visszakapcsolása is a megállapodás célja volt. A Távmunka Kht. a megalakulása óta folyamatosan regisztrálja mind a munkaadókat, mind a munkavállalókat. Felépített adatbázisa folytán alkalmassá vált a két oldal között a közvetítői szerep betöltésére. Potenciális munkaadókként leginkább a multinacionális cégek lépnek fel. Hiszen távmunkának tekinthető például az is, amikor ezek a cégek külföldi országokban létesített leányvállalataikkal elektronikus úton tartanak napi kapcsolatot. Főként a számítástechnikai cégekre jellemző, hogy egész apparátust mozgatnak elektronikus úton. Hazai képviselője e foglalkoztatási formának például az IBM Hungary, ahol a dolgozók egy része többnyire otthon végzi a munkáját, s csak egy-két napot tartózkodik a munkahelyén. E virtuális munkavállalási forma elterjedésének jelentőségét abban láthatjuk, hogy az egyre gyorsuló fogyasztói társadalmak életmódjával szemben idő- és költségtakarékos, s a munkavállalói-perifériára szorulóknak is lehetőséget ad a bekapcsolódásra a munka világába.

Mindazonáltal hátrányai, vagy nehezen megoldható kérdései is vannak, lehetnek ezen új munkastílusnak: a csoportdinamika, a munkatársak ösztönző jelenlétének hiánya csökkentheti a munkahatékonyságot, (de az otthoni csönd és nyugalom növelheti is!), a főnök jelenlétének, szigorú tekintetének "nélkülözése" sem biztos, hogy egyértelműen csak felszabadító hatású. A szociálpszichológusokra, munkapszichológusokra újabb kihívások várnak e tendenciák meghatározás terén. De a munkajogászok is törhetik a fejüket a megfelelő jogi szabályozás felett, gondoljunk csak az adatvédelemre. Ez nem csak jogi, hanem technikai kérdés is, az inetnetes "zárak" biztonságossá, feltörhetetlenné tétele. A távmunka lényeges magyar vonatkozása, hogy a határunkon túl élő magyarokat így még jobban be lehet vonni a hazai vérkeringésbe. Erdélyben például nagyon sok a jó programozó, akik közül a 90-es évek elején százával települtek át. Az otthon maradtak ma is gyakran esnek fejvadászok "prédájául", akár bejárásos, akár távmunka végzésére...