HR szótár

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Aktív kereső A keresőtevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, vállalkozásoknál, intézményeknél főállású munkaviszony keretében alkalmazásban álló személy, a szövetkezeti és társas vállalkozás tagja, az egyéni vállalkozó, a segítő családtag (a mezőgazdasági segítő családtag esetében az, aki az év folyamán legalább 90 napot dolgozott) az alkalmi munkás, a napszámos. Nem tartozik az aktív keresők közé a nyugdíja mellett dolgozó és a gyermekgondozási ellátásban részesülő személy
Alapbér Az adott munkakörben szokásos munkakörülmények és munkafeltételek mellett átlagos munkaintenzitással végzett munka díjazása. Fizikai dolgozóknál általában órabérben, nem fizikai foglalkozásúaknál havi bérben határozzák meg.
Alkalmazásban álló A munkajogi állományi létszámba tartozó személyek a munkából meghatározott okokból átmenetileg távollévők (szülési szabadság, gyermekgondozási ellátás, sorkatonai szolgálat, három hónapot meghaladó betegség, fizetés nélküli távollét stb.) kivételével, valamint a munkajogi állományba nem tartozó, de meghatározott feltételekkel a munkáltatónál folyamatosan munkát végző személy (szünidoben foglalkoztatott diák, más munkáltatótól kölcsönvett munkavállaló stb.)
Alkalmazott Az a munkaerő felmérésben megkérdezett 15-74 éves személy, aki a megfigyelt héten vállalkozással, költségvetési, társadalombiztosítási, illetve nonprofit szervezettel munkaviszonyban vagy bedolgozói jogviszonyban állt, illetve azoknál szóban vagy írásban történt megállapodás alapján munkát végzett (ILO definíció).
Alternatív munkahely Van olyan vállalat, ahol az alternatív munkahely pusztán annyit jelent, hogy ugyanazt az asztalt vagy irodát használják a különböző műszakok dolgozói. Másik lehetőség, hogy az addig szeparált tereket, irodákat egybe nyitják és az emberek szükségük szerint vándorolhatnak mobiltelefonukkal és hordozható számítógépükkel. "Szálloda"-munkahelynek nevezik az olyan irodákat, ahol az alkalmazottaknak mobil irattárolójuk, szekrényük van (személyes) holmijaik tárolására, amelyekkel napokra, hetekre letelepedhetnek egy-egy zugba. Telefonhívásaikat, e-mailjüket könnyedén átirányítják, és pillanatok alatt személyessé varázsolják "kuckójukat" elektronikusan tárolt fényképeik előkészítésével. A nomád munkahelyek karakteresebb formája, ha az óriási létesítmények kisebb munkahelyek láncolatára bomlanak. Ezek esetlegesen közelebb helyezkednek el az ügyfelek telephelyéhez vagy az alkalmazottak otthonához. Így bővül a potenciális alkalmazottak köre, csökken annak veszélye, hogy zsúfoltság alakul ki a központi telephelyen és megtakarítást jelent, hogy a külterületeken olcsóbbak az épület fenntartási költségei, pl. az iroda bérleti díj.
Arany üdvözlés - belépéssel járó jutalom Egyelőre inkább csak Nyugaton elterjedt ez a "golden hello"-nak becézett "mézesmadzag", amely kiemelt vagy fontosabb pozícióra megszerzett közép- vagy felsővezető munkatárs ösztönzésére szolgál. Ez egy egyszeri összeg, amelyet a szerződés aláírásakor utalnak, alsó összege 100 000 - 200 000 Ft-nál kezdődik, felső határa pozíciótól függően igen magas is lehet.
ASK Ability, Skill, Knowledge - a képzettség három területe: tudás, készség, képesség
Assessment-Center (AC) Magyarul Értékelő Központ a jövendőbeli és meglevő munkatársak beválásának előrejelzésére, illetve a képzési szükséglet megállapítására kifejlesztett módszer és vizsgálati koncepció. Az eljárás célja felmérni és értékelni a betöltendő állás szempontjából a személyek szakmai tudását, képességeit, személyiségük struktúráját. Ez gyakorlatilag olyan munkapróbák sorozata, melyek egy adott munkakör legfontosabb feladatait modellezik.
Attitüd-vizsgálat A munkavállalói beállítódás kutatása, annak felmérése, hogy a munkatárs hogyan vélekedik a vállalatról, saját helyzetéről, munkaköréről.
Auditálás Az értékelés egyik alaptípusa, egyik fő célja és funkciója a kontroll, középpontjában a hatékonyság, az eredmény kritérium áll